Blå emaljerad skylt med vit text
Text
Författare: Lotta von Liewen Wistrand, Samfundet S:t Erik. Samfundet S:t Erik

Hemtrefnad, Östermalmsgatan 84 (Orren 2), Östermalm

(texten kommer från en skylt som finns uppsatt vid Östermalmsgatan 84)


HEMTREFNAD

uppfördes 1907–08 av AB Hemtrefnad som
bildats på initiativ av Eugenie Sundholm i syfte
att bereda bostäder åt ”kvinnor af den bildade
klassen som sig själfva försörja”. Arkitekt var
Per O Hallman. Huset rymde då ett 90-tal små-
lägenheter med delade tvättrum och wc på varje
våningsplan, gemensamma sällskapsrum, res-
taurang, tvättstuga, skrädderi, ateljéer m m. 
Innergården gestaltades med springbrunn och
planteringar. Omkring 1980 förändrades plan-
lösningen och 1994 ombildades fastigheten till
bostadsrätter.

The apartment building was designed by Per O
Hallman and built in 1907–08 on the initiative
of Eugenie Sundholm. The apartments were
intended for “women of the educated classes
who support themselves financially”. There
were shared washrooms and toilets on each
floor as well as other joint facilities including a
restaurant and lounge.

2020

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad