Föremål
Upphov: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Gravfält, fornlämning RAÄ 166 i Spånga socken, Akalla

Fornlämningen inventerades: 1951
Utgrävningsår: 1970.
Typ av fornlämning: Gravfält
Datering: Förhistorisk tid
Antal anläggningar: 1

Ur: Fornlämningarna 165 och 166, Spånga, Akalla. Arkeologisk rapport. SSM 1970.

Fornlämningen var belägen på en bergsrygg ca 200 m S om Raä 165 och ca 550 m SO om Akalla gård. Undersökningen, som omfattade 50 kvm, företogs på grund av planerad bebyggelse i området. Vid Riksantikvarieämbetets inventering registrerades en stensättning. Vid undersökningen visade sig anläggningen vara ca 7 m i diameter, uppbyggd av sten och mylla. Ett mindre sotfläck med enstaka fynd påträffades. Anläggningen togs bort i samband med undersökningen. Ytterligare en stensamling belägen 10 m SO om A1, undersöktes utan att några fynd eller konstruktioner kunde konstateras.

Uppdaterad