Foto
Fotograf: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Gustav Vasa Kyrkas östra portal mot Upplandsgatan.

Uppdaterad