Foto
Fotograf: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Gustav Vasa Kyrkas östra portal mot Upplandsgatan.

Uppdaterad