Omslagsbild kapitel
Litteraturtips

Undervisningsväsendet i Stockholm 1649-1724 : en översikt / Viking Rendahl

Även på 1600-talets fanns det stökiga elever i Stockholms skolor! Redan då diskuterades nämligen hur det skulle bli mer ordning i klassrummen. Det fanns också en stor rivalitet mellan skolorna och det skapade irritation när en elev plötsligt bytte skola. Trots att bara ett fåtal barn fick gå i skola då, känner vi igen problemen från idag. Att skolorna slogs om att mot betalning få gå så kallad likgång, sjunga i begravningståg, känns lite mer främmande.

I det här kapitlet berättas om de tidiga skolornas verksamhet och organisation. 44 sidor.

Utdrag ur Studier och handlingar rörande Stockholms historia. 3. - 1966. - S. 181-225