Omslagsbild kapitel
Litteraturtips
Författare: Persson, Mats. Stockholms stadsbibliotek

Fridhem - ett arbetarbostadshus i Stockholm / Mats Persson

Under 1800-talets sista årtionden ökade Stockholms befolkning kraftigt. Människor sökte sig till storstaden för att hitta sin försörjning i den växande industrin och de behövde någonstans att bo. Bostadsbristen var enorm med trångboddhet och höga hyror som följd.

För att få tillgång till arbetskraft erbjöd flera industriägare bostäder till sina anställda. Ägaren till Karlsviks gjuterier, Petter A. Östberg, lät bygga två stora hus för ”sina” arbetare. Husen byggdes ihop kring en gemensam gård vid Fridhemsgatan på Kungsholmen. Fastigheten upptog ett helt kvarter och kom att kallas Fridhem eller Tegeltraven. Som mest bodde där 1600 personer.

Det här kapitlet handlar om den byggnaden och om Stockholms bostadsförhållanden i slutet av 1800-talet. Det innehåller flera foton och ritningar samt en käll- och litteraturförteckning. 17 sidor.

Utdrag ur Studier och handlingar rörande Stockholms historia. 4. – 1975. – S. 171-187

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad