Stadsplan över Aspudden.
Karta

Stadsplan öfver Aspudden med Jakobsdal

En odaterad stadsplan över Aspudden med gatunamn, kvartersnamn och fastighetsnummer.