Omslagsbild kapitel
Litteraturtips
Författare: Mårtensson, Mona. Stockholms stadsbibliotek

Stockholms hushåll 1880-1925 enligt folkräkningarna och rotemansarkivet: Storlek, sammansättning, könsskillnader och stadsdifferentiering / Mona Mårtensson

I den här artikeln undersöks bostadsförhållandena i Stockholm åren 1880-1925. Hur såg hushållens sammansättning ut? Vilka bodde i ensamhushåll och vilka levde i storhushåll? Fanns det skillnader mellan kvinnor och män och hur påverkade socioekonomisk bakgrund och ålder? Hur stor är andelen tjänstefolk i hushållen och hur kan det belysa förändringar i fattigdomens utbredning?

I undersökningen jämförs material från Södermalm och Gamla stan. Den innehåller ett flertal tabeller och kartor och avslutas med en sammanfattning och diskussion, en kortare sammanfattning på engelska samt en käll- och litteraturförteckning. 55 sidor.

Utdrag ur Studier och handlingar rörande Stockholms historia. 6. – 1989. – S. 65-119

Uppdaterad