Omslagsbild kapitel
Litteraturtips
Författare: Forsstrand, Carl (1854–1928). Stockholms stadsbibliotek

Ladugårdslandet på 1860-talet / Carl Forsstrand

Carl Forsstrand ger här en mustig beskrivning av Ladugårdslandet, nuvarande Östermalm, och dess invånare och byggnader, bland annat författaren August Blanche och hans malmgård. Kontrasten är stor mellan dagens stadsdel och 1860-talets lantliga och delvis ruffiga miljö. Så här beskriver Carl Forsstrand kvarteren kring Linnégatan/Grevgatan:

Den trakten ansågs på den tiden nästan ligga utom all ära och redlighet och var vida olika mot i våra dagar. De elegant bebyggda kvarteren mellan Linné- och Kommendörsgatorna och Carlavägen funnos ej utan utgjordes mest af kogubbarnas anspråkslösa gårdar samt tobaks- och potatisland. Långt nere till höger vid Grefgatan reste en gammal väderkvarn sin pittoreska skepnad, och från Kvartersgatans ändpunkt och ner till Ladugårdslandstull löpte Gumshornsgatan i en halfcirkel, innesluten af plank och gräsbevuxen.

Kapitlet är 11 sidor.

Utdrag ur Stockholmsgillet 1914-1919 : några minnesblad ur Stockholms stads och Stockholms-Gillets historia. – 1919. – S. 51-61

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad