Axel Svinhufvud, född 18 augusti 1867, Västerås, död 16 december 1939, brandchef och löjtnant.
Foto
Upphov: Okänd. Etnografiska museet

Axel Svinhufvud, (1867-08-18 - 1939-12-16), brandchef, löjtnant, militär

Axel Svinhufvud, född 18 augusti 1867, Västerås, död 16 december 1939, brandchef och löjtnant. Underlöjtnant vid Södermanlands regemente 1891. Han var i Kongostatens tjänst 1893-1896 och hade sin verksamhet huvudsakligen förlagd till nordöstra Kongo, där han bl.a. tjänstgjort på stationen Kabasidu, uppkallad efter en mangbetuhövding med samma namn. Han hemförde en samling, framförallt bestående av vapen, sköldar med mera som donerades till Etnografiska museet i Stockholm. Många av dessa föremål är gåvor från hövdingar. Anställd vid Stockholms brandkår Södermalm 1899, dess chef 1910-1932.

Svinhufvud har skildrat sin tid i Kongo i ett postumt arbete: "I Kongostatens tjänst" Stockholm, 1942. En del av hans etnografiska samling är avbildad i denna bok, och där anges även under vilka förhållanden han förvärvade föremålen.

Kongofristaten (1885-1908) tillhör de mörkare kapitlen i Europas och Afrikas gemensamma historia. Miljontals människor lär ha dött som en mer eller mindre direkt följd av den hänsynslösa exploateringen. Också kolonisatörerna satte livet på spel. Av de drygt femtio svenska officerare som värvats till den internationellt sammansatta armén kom ungefär hälften levande hem.

Axel Svinhufvud fick efter sin hemkomst ta emot en guldmedalj för ”tapperhet i strid” ur Oscar II:s egen hand. I tjänsteskildringen "I Kongostatens tjänst" beskriver han att han deltagit i straffexpeditioner mot vad han själv uppfattat som ”tämligen oskyldiga byar”. Som ung officer önskade han att bli placerad ”så långt in i landet som möjligt”. Efter månaders färd på karavanvägarna och med ångbåt och kanot posterades han i distriktet Uele, i Övre Kongo. Där ömsom stred och festade han med azande- och mangbetuhövdingar i sin egen ålder. Flera av de vapen och musikinstrument som finns i samlingen var gåvor från dessa män. 

Han medverkade i filmen "Luffar-Petter" 1922. (Svensk filmdatabas)

Son till Gustaf Axel Rudolf Svinhufvud i Västergötland och Matilda Emilia Charlotta von Brömssen.

Gift 1903 med Louise Gunilda Svinhufvud (född Koch 1878).

Bror till Knut Oskar Svinhufvud i Västergötland; Gustav Vilhelm Svinhufvud; Sigurd Svinhufvud och Anna La Plata Svinhufvud. 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad