Johan Gunnar Andersson i Östermalmsfängelset 1925
Foto
Fotograf: Okänd. Etnografiska museet

Johan Gunnar Andersson i Östermalmsfängelset 1925

Arkeologen Johan Gunnar Andersson, även kallad ”Kina-Gunnar” i utställningen av det arkeologiska materialet från Henan och Gansu i de tillfälliga lokalerna i f.d. Östermalmsfängelset 1925–1926. J. G. Andersson kom till Kina 1914 för att hjälpa till med de geologiska undersökningarna. Men snart tog hans intresse över för de fynd från stenåldern och den tidigare helt okända kultur som han fann. Kulturen kom att kallas Yangshaokulturen efter den by i Mianchi härad, där de först grävdes fram, år 1921. De följande åren, 1923-24, genomförde Andersson arkeologiska utgrävningar i provinserna Gansu och Qinghai.

Det var bara en kort tid som samlingarna förvarades i Östermalmsfängelset. 1926 flyttades de till nuvarande Handelshögskolan, därefter, år 1946, till Vitterhetsakademins lokaler på Storgatan och 1963, när Östasiatiska museet öppnade i flottans gamla tyghus (förråd för artillerimateriel och vapen) på Skeppsholmen, flyttades de dit.

Uppdaterad