Text
Författare: Lotta von Liewen Wistrand, Samfundet S:t Erik. Stadsmuseet i Stockholm

Fd Riksförsäkringsanstalten, Adolf Fredriks kyrkogata 8 (Grönlandet södra 13)

(Skylten finns på Adolf Fredriks kyrkogata 8)

 

F D RIKSFÖRSÄKRINGSANSTALTEN
uppfördes 1930–32 för Byggnadsstyrelsen
i skiftet mellan klassicism och modernism.
Arkitekt Sigurd Lewerentz. Den kubiska
volymens exteriör har ett slutet, nästan avvisande
uttryck med sin gråa slätputs och de
djupt liggande fönstren. Den ellipsformade
gården är mer välkomnande med sina fasader
uppbrutna av tätt sittande fönster. Riksvapnet
med lejonen ovanför entrén visar att det en
gång varit en statlig byggnad. Efter en ambitiös
restaurering slutförd 2016, huserar byggnaden
ett flertal företag, däribland Marginalen Bank.

Designed by Sigurd Lewerentz and erected
in 1930–32, the building has been ambitiously
refurbished. The weighty exterior, with its
somewhat forbidding grey rendering and
its deeply embedded windows, contrasts
markedly with the lightness of the elliptical
courtyard within.
(2020)

 

Samfundet S:t Eriks kulturhusskyltar
Sedan 1993 har samfundet, som ett led i att sprida kännedom om Stockholms bebyggelse, skyltat kulturhistoriskt intressanta byggnader med blå emaljskyltar. På senare år har även historiskt viktiga broar skyltats.

Uppdaterad