Blå emaljerad skylt med vit text
Text
Författare: Lotta von Liewen Wistrand, Samfundet S:t Erik. Stockholms stadsmuseum

Östermalms saluhall, Humlegårdsgatan 1-3 (Riddaren 3)

(skylten är monterad ill höger om saluhallens huvudentré)


ÖSTERMALMS SALUHALL
uppfördes av ett privat bolag år 1888 efter
arkitekterna Isak Gustaf Clasons och Kasper
Salins ritningar. Inspirationen från sydeuropeiska
torghallar syns i takets fackverkskonstruktion
av valsat järn buret av gjutjärnspelare, då en
nyhet i Sverige. Fasadens röda klinkertegel
med dekorativa detaljer och hörn utformat som
ett klocktorn bär romanska drag. Återinvigd
2020 efter genomgripande renovering då bl a
interiörens ursprungliga stjärnformiga planlösning
och dekormåleri med sentenser om mat
återskapats.

The covered market was built as a commercial
venture in 1888 to a design by Isak Gustaf
Clason and Kasper Salin. The iron framework
of the roof supported on cast-iron pillars was
new to Sweden and was inspired by market
halls in southern Europe. Following extensive
renovation, in which many original details
were exposed, the market reopened in 2020.
(2020)

Obs! Ersätter en äldre skylt på fastigheten, id nr 27725 på Stockholmskällan)


Samfundet S:t Eriks kulturhusskyltar
Sedan 1993 har samfundet, som ett led i att sprida kännedom om Stockholms bebyggelse, skyltat kulturhistoriskt intressanta byggnader med blå emaljskyltar. På senare år har även historiskt viktiga broar skyltats.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad