Omslagsbild kapitel
Litteraturtips
Författare: Lindhagen, Anna (1870-1941). Stockholms stadsbibliotek

Något om Stockholms stadsplaner / Anna Lindhagen

Anna Lindhagen var en socialdemokratisk politiker och ledamot av Stockholms stadsfullmäktige 1911-1923. I sin biografi Vad vi tänkte berättar hon om sin tids frågor och händelser, både lokalt i Sverige och Stockholm och i världen. Hon var bland annat mycket engagerad i huvudstadens stadsplanering och vikten av att bevara bebyggelsen för framtida generationer. I det här kapitlet tar hon upp svårigheterna med stadsplanering i en stad byggd på vatten och höjder. 32 sidor.

En ny stadsplan för Stockholm måste följaktligen, för att icke synda mot den svenska huvudstadens läge, lösa följande problem: 1. Bevarandet av vattnen, varvid dock hänsyn måste tagas till skeppsfartens fordringar och trafikens behov av broar; 2. Bevarandet av höjderna, varvid på samma gång måste tillses att tillräckliga trafikleder föras igenom dem; 3. Bevarandet av växtligheten, varvid dock skäligt utrymme måste lämnas för bostadsbyggande.

Innehåll
Översikt
Skinnarviksberget
Mariaberget
Stigberget
Andra berg och Hammarbyleden
Höjderna vid Årstaviken
Observatoriekullen
Broar
Norrmalmsplanen
Norra stränderna vid Stockholms inlopp
Runt om det centrala Stockholm

Utdrag ur Lindhagen, Anna, Vad vi tänkte : minnen. – 1941. – S. 216-247

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad