Föremål
Upphov: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Sockerskrin i silver och glas

Sockerskrin i fasettmönstrat pressglas. Skrinet har ett låsbart lock upptill. Låset, liksom fötter och andra detaljer i silver.

Skrinet är troligtvis tillverkat under 1800-talets första hälft. Det är utfört i pressglas, en metod att framställa glas genom att pressa det i en metallform. Tekniken utvecklades i början av 1800-talet och kom att bli den billigaste metoden för att framställa glas.

Föremål av pressglas blir därför väldigt vanliga från 1800-talets mitt och framåt. Famförallt gäller detta vardagsföremål som skålar, fat och liknande.

Uppdaterad