Foto

Småstugeförrådet med utställning av diskbänk och vattenvärmare i Svedmyra småstugeområde