Foto
Fotograf: Tarle, Göte. Stockholms stadsmuseum

Slussen, Norra Järngraven med trappan, Blå bodarna i bakgrunden. Ovan Norra Slingan

Uppdaterad