Foto
Fotograf: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Interiör från Jakobs kyrka med häradshövding G.B.A. Holms jordfästning

Uppdaterad