Text
Författare: Lotta von Liewen Wistrand, Samfundet S:t Erik, Kungl. Norska ambassaden. Stockholms stadsmuseum

Kungl. Norska ambassaden, Skarpögatan 4 (Kompaniet 1)

(texten kommmer från en skylt som finns uppsatt vid Blasieholmsgatan 6 på Norrmalm)


invigdes 1952 och är ritad av den norske arkitekten Knut Knutsen. Det stora komplexet är uppdelat i sammanlänkade  byggnadsvolymer vilkas vilande former är känsligt inpassade i djurgårdsnaturen. Här finns inflytande från Frank Lloyd Wright och japansk arkitektur inte minst i interiörernas öppna övergångar mellan rummen. Samtidigt har tegelfasaderna med fält av spån en robust ton som pekar mot den folkliga norska byggnadskonsten.

The Royal Norwegian Embassy, completed in 1952, was designed by the Norwegian architect Knut Knutsen. It consists of interlinking volumes that are sensitively positioned on the wooded site.The building displays influences from Frank Lloyd Wright as well as of Japanese architecture, while the brick facade with its shingled panels has a robust tone pointing to Norwegian building tradition.


Samfundet S:t Eriks kulturhusskyltar
Sedan 1993 har samfundet, som ett led i att sprida kännedom om Stockholms bebyggelse, skyltat kulturhistoriskt intressanta byggnader med blå emaljskyltar. På senare år har även historiskt viktiga broar skyltats.Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad