Omslagsbild Kata Dalströms liv
Litteraturtips
Författare: Ström, Fredrik (1880-1948). Stockholms stadsbibliotek

Kata Dalströms liv, öden och äventyr i kampen mot herremakten : en krönika / Fredrik Ström

Kata Dalström var politiker och författare och en av Sveriges mest kända kvinnor. Hon engagerade sig tidigt i arbetarrörelsen och reste runt i hela landet och talade för att uppmuntra människor att arbeta fackligt och för ett rättvist samhälle. Hon kämpade för allmän och lika rösträtt och kvinnors rättigheter, till exempel äganderätten. Hon var medlem i Sveriges socialdemokratiska arbetareparti och Stockholms allmänna kvinnoklubb och blev den första kvinnan i ett svenskt partis ledning. 

Den här boken skrevs bara några år efter Kata Dalströms död. Den är en utförlig beskrivning av hennes liv och gärning. Den är full med personliga tankar och kommentarer och är bitvis en ren hyllning till Kata Dalström. Flera avsnitt handlar om Stockholm och om umgänget med den tidens politiska och kulturella elit. Boken innehåller många bilder, till exempel foton från massmöten i Lill-Jansskogen och från Folkets hus, som beskrivs så här:

Hon ansluter sig till Stockholms allmänna kvinnoklubb, som tillhörde partiet och som höll sina sammankomster i dåvarande Folkets hus på Tunnelgatan 14, en eländig lokal, fattig och ruffig, men ganska väl harmoniserande med det fattiga och föga tjusiga partiet.

Boken avslutas med en käll- och litteraturförteckning. 576 sidor.

Uppdaterad