Text
Författare: Lotta von Liewen Wistrand, Samfundet S:t Erik. Stockholms stadsmuseum

Fd Generalitetshuset, Östermalmsgatan 87 (Uppfinnaren 2), Östermalm

F D GENERALITETSHUSET
Huvudbyggnaden med dess flyglar är uppförd i två etapper, den sydvästra delen 1912–14 och resten 1924–26. Arkitekt var Erik Josephson. Byggnaden är enhetligt utformad i barock med kolossalpilastrar, lisener och ornament vilket tillsammans med säteritaket för tanken till stormakts-tidens 1600-tal. Huvudentréns latinska inskription betyder ”En här utan ledare är som en kropp utan själ”. Byggnaden kom att användas av militärstaben och som krigshögskola men är i dag ett renodlat kontorshus.

The former General Staff Building, built between 1912 and 1926, was designed by architect Erik Josephson in a neo-baroque style. The Latin inscription above the main entrance claims that ‘An army without a leader is like a body without a soul’.

Uppdaterad