Blå emaljerad skylt med blå text
Text
Författare: Lotta von Liewen Wistrand, Samfundet S:t Erik. Stockholms stadsmuseum

Svenska Dagbladet, Gjörwellsgatan 28 (Trängkåren 6)

I samband med rivningarna i City under 1960- och 70-talen flyttade Svenska Dagbladet från Norrmalm. Ett nytt hus uppfördes 1960–62 i Marieberg efter ritningar av Anders Tengbom. Den eleganta svagt båtformiga byggnaden i rött tegel kontrasterar mot tidningskollegan Dagens Nyheters högre hus och dess internationella modernism. Redaktionen placerades i höghuset, tryckeri och distribution i en lägre del. Tidningen har sedermera flyttat tillbaka till Norrmalm.

This elegant brick building was designed by Anders Tengbom as offices and printing works for the national daily newspaper Svenska Dagbladet when it was forced to vacate its downtown venue. Construction was completed in 1962 just prior to the neighbouring Dagens Nyheter building. Together the two buildings provide a fruitful contrast of styles.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad