Foto
Fotograf: Petersens, Lennart af (1913-2004). Stockholms stadsmuseum

Östermalmsgatan 39, Bernadotteska huset. Skänkrummet

Uppdaterad