Dyrtidskongressen 1916
Foto
Fotograf: Malmström, Axel. Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

Dyrtidskongressen

Dyrtid betyder att livsmedel blir dyrare och att löner inte följer levnadsomkostnadernas ökning. En tid då hunger blir vanligare.

Första världskriget mellan 1914 och 1918 var en sådan tid. Socialdemokraterna, Landsorganisationen, Kooperativa förbundet och Centralförbundet för socialt arbete kallade hösten 1916 till en speciell dyrtidskongress.

Den 28-31 december genomfördes denna kongress i Auditorium. 493 valda ombud, de flesta från arbetarkommuner, fackföreningar och kooperativa föreningar. Kongressen ansåg sig företräda konsumenterna och antog sex uttalanden: livsmedel-, bränsle-, bostads- och lönefrågor samt beträffande kooperation och de statliga kristidsorganisationerna.

Uttalandena överlämnades till regeringen av kongressens tre ordförande: LO:s ordförande Herman Lindqvist, den liberale riksdagsmannen Knut Kjellberg och stadsläkaren R von Post.

Handlingar rörande dyrtidskongressen finns på Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

Uppdaterad