Interiör från Matteus arbetsstuga för barn vid Karlbergsvägen 40.
Foto
Fotograf: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Interiör från Matteus arbetsstuga för barn vid Karlbergsvägen 40.

Arbetsstugor hade som ändamål att ge fattiga barn med arbetande föräldrar sysselsättning efter skoldagens slut. I arbetsstugan fick barnen en måltid och kunde ägna sig åt syslöjd, skolagning, flätning av spånkorgar och andra praktiska arbeten. Matteus arbetsstuga öppnades 1904 och kallades först Vasastugan, från 1905 Vasa arbetsstuga och från 26/9 1906 Matteus arbetsstuga.

Uppdaterad