Interiör från Klara arbetsstuga för små barn vid Klara Västra Kyrkogata 20.
Foto
Fotograf: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Interiör från Klara arbetsstuga för små barn vid Klara Västra Kyrkogata 20.

Arbetsstugor hade som ändamål att ge fattiga barn med arbetande föräldrar sysselsättning efter skoldagens slut. I arbetsstugan fick barnen en måltid och kunde ägna sig åt syslöjd, skolagning, flätning av spånkorgar och andra praktiska arbeten.

Uppdaterad