Interiör från Klara arbetsstuga för små barn vid Klara Västra Kyrkogata 20.
Foto

Interiör från Klara arbetsstuga för små barn vid Klara Västra Kyrkogata 20.

Arbetsstugor hade som ändamål att ge fattiga barn med arbetande föräldrar sysselsättning efter skoldagens slut. I arbetsstugan fick barnen en måltid och kunde ägna sig åt syslöjd, skolagning, flätning av spånkorgar och andra praktiska arbeten.