Interiör från sovsalen på spädbarnsavdelningen för barn 0 - 2 år vid Katarina Västra barnkrubba i kvarteret Fatbursholmen.
Foto

Interiör från sovsalen på spädbarnsavdelningen för barn 0 - 2 år vid Katarina Västra barnkrubba i kvarteret Fatbursholmen.