Gårdmiljö mellan flerbostadshus i Riksby.
Foto

Gårdmiljö mellan flerbostadshus i Riksby.