Foto
Fotograf: Larssons Ateljé. Stadsmuseet i Stockholm

Norrtäljegatan söderut från Eriksbergsgatan. Till höger kv. Lerlafven

Uppdaterad