Foto

Bergsgatan 48. Cell i fd kvinnliga avdelningen