Tunnelarbete under jord i Klara för nya tunnelbanan.
Foto

Tunnelarbete under jord i Klara för nya tunnelbanan.