Omslagsbild kapitel
Litteraturtips
Författare: Ullman, Magnus (f. 1946). Stockholms stadsbibliotek

Fredrika Bremer 1801-1865 : författare, konstnär och pionjär inom kvinnorörelsen / Magnus Ullman

Fredrika Bremer var konstnär och författare men kanske ännu mer känd för sin kamp för kvinnors rättigheter. Hennes bok Hertha, i vilken män och kvinnor lever ett jämställt liv, anses vara den första feministiska romanen. Fredrika Bremer bodde större delen av sitt liv i Stockholm.

I det här kapitlet berättas om hennes uppväxt, författarskap och kamp för kvinnans rätt. Några delkapitel tar också upp förhållandena i Sverige och frågan om kvinnans ställning under 1800-talets första hälft samt den judiska befolkningens situation i Stockholm. Kapitlet innehåller några foton och två porträtt på Fredrika Bremer samt en källförteckning. 52 sidor.

Utdrag ur Ullman, Magnus, Kvinnliga pionjärer verksamma i Sverige. – 2004. – S. 11-62

Uppdaterad