Interiör från Gustaf III:s opera med vy från scenen mot salongen.
Foto

Interiör från Gustaf III:s opera med vy från scenen mot salongen.