En positivhalare sitter och vevar på sitt Postiv på Djurgården.
Foto

En positivhalare sitter och vevar på sitt postiv på Djurgården.

Musikinstrumentet positiv kallas även vevorgel. Genom att veva på en vev spelas det automatiskt upp en melodi.