På en liten bergknalle intill en större gatukorsning, ligger några små och ålderdomliga hus kvar. Bakom dem reser sig en stor och nybyggd varuhusbyggnad med torn. Intill ligger en kontorsbyggnad och några bostadshus. I bildens högra hörn ligger en låg kioskbyggnad.
Foto
Fotograf: Edlund, H. Stockholms stadsmuseum

Vy mot sydväst över korsningen av Götgatan och Ringvägen och kvarteret Åkern med Åhlén & Holms varuhus i fonden

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad