Text
Författare: Norra förstadens västra kämnersrätt. Stockholms stadsarkiv

Spädbarn utsatt på gatan

Den här skrivelsen berättar om ett litet gossebarn som blivit utsatt på Barnhusträdgårdsgatan (numera Olof Palmes gata). Norra förstadens västra kämnärsrätt ber här alla som vet något om vem som eventuellt lämnat barnet att informera rätten. Det är oklart hur allmänheten nåddes av detta budskap, om det annonserades i kyrkan, eller i någon av stadens tidningar.

Texten renskriven:

Hos Rätten är genom inkommen Raport anmält huruledes ett gåssebarn ungefärligen ett halft år gammalt blifwit natten emellan d: 1 och 2dre sidstlidne af någon wanartig menniskia på Stora barnhus Trädgårds gatan härå Malmen utlagt lindat uti en gammal linda af grönt fris, utan att barnets namn på något ställe funnits utsatt, hwarifrån det af Brandwakten blifwit uptagit och inburit hwilket härmedelst almänneligen kundgiordt warder åliggandes den som någon kundskap har eller och om den som barnet utlagt, att sådant hos Rätten genast anmäla, så kiärt dem är, att i annor händelse undgå laga tiltal. Stockholms Norra Förstads Kämnärs Rätt den 4 de maii 1765.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad