Foto
Fotograf: Strokirk, E. Stockholms stadsmuseum

Stora Badstugatan 76, exteriör. Hörnet av Rehnsgatan

Uppdaterad