Stor publik och folksamling på Ryssgården som  åskådare till schackspel på Stadsmuseets gård.
Foto

Stor publik och folksamling på Ryssgården som åskådare till schackspel på Stadsmuseets gård.