Text
Författare: Lotta von Liewen Wistrand, Samfundet S:t Erik, Samfundet S:t Erik. Stadsmuseet i Stockholm

Hässelby familjehotell, Ormängsvägen 43-71 (kv Ormängen), Hässelby gård

(Texten kommer från en skylt som finns uppsatt vid
Ormängsvägen 55, Hässelby)


HÄSSELBY FAMILJEHOTELL
var det sista och största kollektivhuset som
byggdes av den legendariske byggmästaren
Olle Engkvist. När anläggningen togs i bruk
1956 fanns här inte bara 340 lägenhter av
varierande storlek utan också ett omfattande
serviceutbud, med allt från restaurang till
kapell. Arkitekt var Carl-Axel Acking. Det
långsträckta komplexet består av trevåningshus
grupperade kring fyra gårdar, med höghus
som accenter. Seviceutbudet och kollektiva
inslaget är idag inte lika omfattande.

Designed by Carl-Axel Acking and opened in
1956 this ”family hotel” of some 340 rented
apartments is an example of a movement to
provide housing for professional families with
working mothers. Extensive service fore residents
was available in-house including childcare,
dining rooms, gym, youth club, garage,
convenience store and chapel.

Samfundet S:t Eriks kulturhusskyltar
Sedan 1993 har samfundet, som ett led i att sprida
kännedom om Stockholms bebyggelse, skyltat
kulturhistoriskt intressanta byggnader med blå
emaljskyltar. På senare år har även historiskt
viktiga broar skyltats.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad