Blå emaljerad skylt med vit text
Text
Författare: Lotta von Liewen Wistrand. Stadsmuseet i Stockholm

Stockholms moské, Kapellgränd 10 (kv Björns trädgård 9), Södermalm

(Texten kommer från en skylt som finns uppsatt vid
Kapellgränd 20, Södermalm)


STOCKHOLMS MOSKÉ
uppfördes ursprungligen 1903 som Elverkets
Katarinastation med Ferdinand Boberg som
arkitekt. År 2000 togs den i bruk som moské
och kulturcenter med entré i en tillbyggnad
med minaret mot Björns Trädgård. Den gamla
maskinhallen med sina kakelklädda väggar
har omvandlats till bönesal. Mot Kapellgränd
står elverkets tegelfasader kvar. En tillbyggnad
med transformatorstation mot Östgötagatan från
1992 pryds av ett konstverk i brons,
Sprängportarna, av Mikael Pauli.

The Stockholm Mosque started life as an electrical
substation designed by the leading Swedish
architect of the time, Ferdinand Boberg. In
2000 it was converted into a mosque and
cultural centre. The tiled machine hall is now
the prayer room while a new entrance and
minaret have been added. The brick exteriors
in Kapellgränd have been preserved.

Samfundet S:t Eriks kulturhusskyltar
Sedan 1993 har samfundet, som ett led i att sprida
kännedom om Stockholms bebyggelse, skyltat
kulturhistoriskt intressanta byggnader med blå
emaljskyltar. På senare år har även historiskt
viktiga broar skyltats.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad