Foto

Stadsgården, ryska sjömän tittar på grabbar med autografblock på kajen