Crèmekopp i porslin
Föremål
Upphov: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Crèmekopp i porslin

En så kallad crèmekopp i porslin. Crèmekopp är en sentida benämning på mindre keramikkoppar med handtag och löst lock. Koppen har överglasyrmålad dekor i form av ett blommönster. Med detta menas att dekoren målats ovanpå den färdiga glasyren och sedan bränts separat.

Crèmekoppen är tillverkad under 1700-talets andra hälft av den franska porslinsfabriken Mennecy-Villleroy. Den köptes in på auktion av Stadsmuseet 1970.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad