Foto
Fotograf: Grundén, N.E.. Stockholms stadsmuseum

Korsningen Humlegårdsgatan/ Majorsgatan

Uppdaterad