Omslagsbild kapitel
Litteraturtips
Författare: Ulrich, C. J.. Stockholms stadsbibliotek

En Ladugårdslandspojkes anteckningar och minnen / C. J. Ulrich

C. J. Ulrich växte upp på Ladugårdslandet, som senare fick namnet Östermalm, på 1860- och 70-talen. Familjens båda bostäder på Sibyllegatan 10 och Villagatan 21 låg då i utkanten av själva stadsbebyggelsen. Ulrich berättar här om familjens historia, sina barndomsminnen från stadsdelen, om byggnader, människor och det dagliga livet. 28 sidor.

Ladugårdslandet gjorde på sin tid i fullaste mening skäl för namnet : landet var det ju, i utkanten av staden, och fullt av ladugårdar, kogubbar, getgummor och andra, som hade uppehälle och inkomster av endast boskapsskötseln inom stadens hank och stör.

Getterna, som i allmänhet gingo tjudrade, leddes dock ofta av gummor ned i staden, där de mjölkades utanför husen eller i husportarne, för att mjölken skulle kunna utbjudas spenvarm så vitt möjligt var; det ansågs nämligen särdeles hälsosamt och särskilt för de lungsiktiga nyttigt och helbrägdagörande att dricka den varma nymjölkade getmjölken.

Utdrag ur Stockholmsgillet 1919-1924 : några minnesblad ur Stockholms stads och Stockholms-Gillets historia. – 1924. – S. 21-50

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad