Text
Författare: Fångvårdsstyrelsen. Riksarkivet

Mened och ärekränkning

Mened är inom flera länders rättssystem ett brott varigenom den som avgivit vittnesed inför domstol, sedan i sitt vittnesmål ljuger på ett sådant sätt att detta påverkar målets utgång. Påföljden är vanligtvis fängelse. Man skiljer på mened och på att vägra besvara en fråga under huvudförhandling. Straffet är idag högst fyra års fängelse.

Ärekränkning är ett brott som går ut på att sprida osanna uppgifter eller antydningar eller förnedra någon. I Sverige är det ett samlingsnamn för förtal och förolämpning enligt 5 kapitlet i Brottsbalken. Brottskategorin omfattar sådant som kränker eller skadar en persons ära, antingen den objektiva äran (gott namn, rykte och anseende hos andra) eller den subjektiva äran (den egna känslan av vad ens anseende är). Straffet för brott av normalgraden är böter. Om brottet är att anse som grovt ska det rubriceras som grovt förtal. Påföljden kan då bestämmas till böter eller fängelse i högst två år. Vid bedömandet av om brottet är grovt ska särskilt beaktas om uppgiften genom sitt innehåll eller den spridning den fått eller på annat sätt var ägnad att medföra allvarlig skada.

Texten till bild nr. 2 är tagen från Posttidningen, där man kommenterar namnbytet med "Fint ska det vara". I enlighet med 1901 års namnlag hade man rätt att ta sig adliga namn, men bara man inte stavade dem likadant!

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad