Strandvägen sedd västerut från Djurgårdsbron.
Foto
Fotograf: Lindahls Fotografiaffär. Stadsmuseet i Stockholm

Strandvägen sedd västerut från Djurgårdsbron.

Bilden som visas är ett avfotograferat pappersfotografi ur Stadsmuseets originalfotografisamling. Fotografiet inkom till Stadsmuseet under 1950-talet. Ett uppmärksamt öga ser att det är något med bilden som inte stämmer! Bilden är retuscherad! Retuscheringen innebär här att någon målat över en stor mängd vedtravar som på ursprungsbilden fanns upplagda längs Strandvägen samt därefter målat dit den rad av lyktstolpar vi ser.

Uppdaterad