Interiör från operationssal på Maria sjukhus. Wolmar Yxkullsgatan 25.
Foto
Fotograf: Wiklund, Anders. Stadsmuseet i Stockholm

Interiör från operationssal på Maria sjukhus. Wollmar Yxkullsgatan 25.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad