.
Text
Författare: Samfundet S:t Erik. Utbildningsförvaltningen

Sverigefinska skolan, Fridhemsgatan 17 (Vallgossen 12)

(texten kommer från en skylt som finns uppsatt på Sverigefinska skolan)

har funnits här sedan 1993 men uppfördes som Norra kommunala mellanskolan 1925–27 efter ritningar av dåtidens ledande skolhusarkitekt Georg A. Nilsson. Den är en av tjugotalets finaste klassicistiska skolhusbyggnader vilket kommer till uttryck i de slanka byggnadslängorna som ställts i vinkel mot varandra. Entréerna med sina eleganta palmettprydda frontoner burna av korintiska kolonner flankeras av gjutjärnskandelabrar. Interiören har förändrats vid senare ombyggnader.

Built in the years 1925-27 as a public secondary school, this is a fine example of a design by Georg A. Nilsson who was responsible for a large number of schools and other public buildings during the first quarter of the 20th century. With its pediments supported by Corinthian columns and other historical details this is one of the finest classicist school buildings in Stockholm. (2017)

Samfundet S:t Eriks kulturhusskyltar
Sedan 1993 har samfundet, som ett led i att sprida kännedom om Stockholms bebyggelse, skyltat kulturhistoriskt intressanta byggnader med blå emaljskyltar. På senare år har även historiskt viktiga broar skyltats.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad