Uppslaget i rullan till Frälsningarméns Räddningshem som beskriver Karolina Lovisa Westerdahl.
Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Karolina Lovisa Westerdahl på Frälsningsarméns räddningshem 1897

När Karolina Lovisa Westerdahl skrevs in på Frälsningsarméns räddningshem berättade hon följande för frälsningssoldaten Hilma Sörensen:

Hon kom upp till Stockholm vid 15 års ålder och fick då plats hos grefve Hallwyl der hennes syster förut tjenade. Men hon ville ej lyda systren, utan gick derifrån efter 6 månader, systren ovetande. Då fick hon plats i en mjölkaffär, men hade ej varit der förrän hon blef efterskickad af en hertig d´Otrante, som sett henne hos grefvens. Denne förförde henne och underhöll henne en tid o sedan dess var hennes fall snart gjordt.

Efter detta hade Karolina börjat prostituera sig. En gång hade hon suttit fängelse.

Karolina beskrivs som ljus, med ett friskt utseende, storvuxen och korpulent. Hon var mycket praktisk och kunde arbeta med det mesta. Efter tre månader på räddningshemmet gick hon bara sin väg. En anteckning lyder att hon fortsatte livet som prostituerad.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad