Notis ur Stridsropet om öppnandet av Frälsningarméns lokal på Mosebacke den 1 oktober 1886.
Notis ur Stridsropet om öppnandet av Frälsningarméns lokal på Mosebacke den 1 oktober 1886.
Notis om grundläggning av byggnad för Frälsningarméns räkning vid Östermalmsgatan 33, lördagen den 18 juni 1887.
Notis inför utgivandet av barntidningen ”Den lilla soldaten” från Frälsningarmén, 1887.
Träsnitt från Stridsropet nr 4, 1887, som visar hur polisen gör ett ingripande på ett möte med Frälsningsarmén.
Notis om bröllopsfest för två medlemmar i Frälsningarmén, den 1 augusti 1889.
Tryck som avbildar sex av Frälsningarméns slumsystrar 1890.
Text
Författare: Frälsningsarmén. Stockholms stadsarkiv

Stridsropet - Frälsningsarméns tidning

Frälsningsarméns första möte i Stockholm hölls på Ladugårdsteatern på Östermalmstorg 1882.  Redan året efter – 1883 – kom det första numret av tidningen Stridsropet ut. Där tog man upp stort som smått. Långa artiklar om Frälsningsarméns väckelse och hur den skulle spridas samsades med korta notiser om möten, nyöppnade stationer och bröllop. Tidningen ges ut än idag.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad