Omslagsbild Konsten att försörja sig
Litteraturtips
Författare: Ling, Sofia (f. 1966). Stockholms stadsbibliotek

Konsten att försörja sig : kvinnors arbete i Stockholm 1650-1750 / Sofia Ling

Kvinnor har inte alltid haft samma rätt som män att arbeta och driva affärsverksamhet. Men trots lagar och förordningar har Stockholms kvinnor hittat olika vägar till försörjning. I den här boken diskuteras ämnet utifrån nya perspektiv. Vad kunde kvinnor i Stockholm arbeta med på 1600- och 1700-talen? Hur uppfattade de sina möjligheter till arbete och försörjning och hur försökte de påverka sin situation? En källa som använts i boken är så kallade supliker: ett sorts klagomål inlämnat till en myndighet eller ansvarig person. Varje kapitel avslutas med en sammanfattning. 269 sidor.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad